netPublica Alapítvány
   


A verseny oldalainak elérése:

1. forduló

2. fordulónetPublica Alapítvány
1237 Budapest,
Hrivnák Pál utca 154.
Tel: +36-1-283-4448
E-mail

Üdvözlünk honlapunkon!

Az ARTE - Abaúji Regionális Természetvédelmi Egyesület, a Szlovákiai Új nemzedék Ifjúsági Klub és a netPublica Alapítvány közösen online vetélkedőt szervez hazai és határon túli magyar anyanyelvű középiskolások részére az NCA támogatásával.
A projektünk célja az Abaúj- Hegyköz kistérség ifjúságának, civil közösségének és rajtuk keresztül a lakosságnak az össztársadalmi szintű tájékoztatása az Európai Unióról, valamint a figyelem felhívása Magyarország 2011-es EU soros elnökségére.

NCA-NK-10-A-0163
Határmentes civil együttműködés az EU-ban

Az online vetélkedő ideje 2011. május 1-től 2011. május 26-ig tart
Kérjük az érdeklődő diákokat, csapatokat, hogy legkésőbb május 24-ig regisztráljanak a honlapon!
Az online kérdőív kérdéseire 2011. május 21. és 2011. május 25. közt lehet válaszolni.
Eredményhirdetés 2011. május 26-án!


A vetélkedő ideje lejárt
Eredmények:
Fonyi csipetcsapat - 46 pont
Christopher - 34 pont
Orosz Máté - 33 pont
Gratulálunk!

Magyarország és Szlovákia Európai Uniós csatlakozásával megszűntek a fizikai határok, melynek során a történelmi Abaúj határai is leomlottak. Egykor Abaúj központja Kassa városa volt, ami a történelem sodrába másik ország részévé vált. Az ott élő, határon túli és hazai magyarok kapcsolatainak erősítése, az egységes magyarságtudat fenntartása, a közös gondolkodás, közös tevékenységek fenntartása a célja az ARTE - Abaúji Regionális Természetvédelmi Egyesület nemzetközi tevékenységének. Az elmúlt években a Felvidéken, Kassa városában a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnáziummal kiszélesítettük együttműködésünket és a szlovákiai Árvácska Egyesület közreműködésével hajtottunk végre diákcsereprogramot.

Az Új nemzedék Ifjúsági Klub évtizedes múltra tekint vissza Szlovákiában civil tevékenysége során. Céljuk a magyar kultúra és nyelv ápolása, hagyományőrzés. Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a magyar ajkú fiatalok anyanyelvi nevelésére, oktatásának színvonalára.

A netPUBLICA Alapítványt a magyar nyelv és a magyar tudomány fennmaradásának és fejlődésének támogatására alapították, többek közt az alábbi célokkal:
  •  Tudományos igényű dolgozatok, esszék megjelenítése, publikálása az Interneten
  •  Fiatal kutatók publikációs lehetőséghez juttatása, támogatása
  •  Magyar nyelvi adatbázisok (egy- és kétnyelvű szótárak, szinonima szótárak) internetes megjelnítésének támogatása
  •  Nyelvi, logikai fejtörők, játékok internetes megjelenítése, népszerűsítése, a használatukban jelentős sikereket elérő diákok versenyeztetése, támogatása
  •  Pedagógusok továbbképzésének támogatása