Köszönettel fogadjuk
megtisztelő adományaikat a
10409015-50485557-55501016
számú bankszámlánkon!

Adószámunk: 18262809-1-43

netPUBLICA Alapítvány
npca@netpublica.hu

Olvasás

Az NCA-NK-11-A pályázat támogatásával a Netpublica Alapítvány a Kelet Európa Misszió Alapítvánnyal közösen a "Nyelvében él a Nemzet" Határon átnyúló civil együttműködés az anyanyelv ápolásáért című pályázatával a kárpátaljai hátrányos helyzetű magyar és magyar anyanyelvű roma kisebbségben élő diákok olvasás-írás tanulását szeretné elősegíteni. Nyelvész, pedagógus és gyógypedagógus önkénteseink közreműködésével szakkör jelleggel tervezzük beindítani a kiegészítő anyanyelvi oktatást egy olyan internetes alkalmazás segítségével, és a használatának elindításával, amellyel ezen gyermekek könnyebben megtanulhatják és megszilárdíthatják a hang-betű megfeleltetését, a vizuális figyelmet és észlelést. Reményeink szerint a kiválasztott iskolában a program során kialakított alkalmazás, a résztvevő gyermekek közreműködésével folytonossá válik, és más hátrányos helyzetű iskolákban is elterjed, és a magyar anyanyelvű olvasás-írás készség fejlődik.Az Olvass! oldal megnyitsa
A projekt sszefoglalsa, beszmolVissza...