netPUBLICA Alapítvány
   Köszönettel fogadjuk
megtisztelő adományaikat a
10409015-50485557-55501016
számú bankszámlánkon!

Adószámunk: 18262809-1-43

netPUBLICA Alapítvány
npca@netpublica.hu

Házasság - Szövetség

A rendezvény ideje: 2013. augusztus 31.
A rendezvény helye: Egry József művelődési ház, Badacsonytomaj

Pedagógusok és felnőtté váló ifjak részére rendezvényt szerveztünk "Házasság – Szövetség" címmel, mely keretében a társválasztás és házasság bibliai modelljéről voltak előadások és helyzetgyakorlatok.

Az iskolákban 2013 szeptemberében elinduló Hit és Erkölcstan oktatást megelőzően tartott rendezvényünkön a társadalom legfontosabb alappillérét képező család, és a családalapításnak megfelelő hátteret biztosító házasság volt a fő téma. Napjaink társadalmi változásai rövid távú előnyökre alapozva, öncélúan megválasztott tapasztalati példákkal igazolva, a házasság intézményét negligálják, idejét múlt, elavult szervezeti formának állítják be. Rendezvényünk célja ezzel az áramlattal szemben a házasság népszerűsítése, az élhető, jó alapokon álló házasság bemutatása volt. Az ifjúság nevelésében sem az iskola, sem a szülők, a családok nem fordítanak kellő figyelmet a gyermekek kapcsolati kultúrájának kialakítására. Az egymást váltó nemzedékek a javuló életkörülmények mellett egyre inkább individualistábbá, és egyre önzőbbé válnak. Minderre a fogyasztói társadalom reklám dömpingje is rásegít, a „megérdemled”, „jár neked” sulykolásával, ami az adott reklámozó forgalom növekedésével egy időben, az emberek együttműködő készségét, szociális érzékenységét és kölcsönös előnyökön alapuló, mellérendelt viszonyú társas kapcsolati képességét csökkenti.

Az elmúlt 100 év változásai sok esetben pozitív hatásúak, de az emberek a pozitív jó dolgokkal is gyakran rosszul élnek. Ennek egyik kirívó példája, hogy a születésszabályozás korszerű módszereit sokan csak a szexuális szabadságra használják, és egész életükre lemondanak a szülővé válás öröméről és felelősségéről. A nemek közötti egyenjogúság, a társadalmi szabadság jogok nagyon fontos emberi alapjogok. Az ezekből levezett válás-szabadság, illetve az el nem kötelezett élettársi kapcsolat természetesen elfogadott, és nem korlátozandó jog, azonban elterjedése nagyon lecsökkentette az emberekben a korrekcióra, a kapcsolat javítására való törekvést. S miközben az üzleti szférában a vállalati kultúrák fejlesztésére a munkavállalók többségét kommunikációs és együttműködési tréningekre küldik, a munka után, a privát szférában a reklámok lesznek úrrá, ahol csak az „Én” számít.

Rendezvényünk célja tehát a klasszikus, több ezer éves próbát kiállt házasságot állította a középpontba. Egy olyan intézményt, amely nem felekezethez, nem korszakhoz köthető, hanem amit Isten a teremtést követően adott, rendelt az emberiség számára. Ennek bemutatásához nagyon fontos a házasságot definiálni, és a definíció mellett példákkal is illusztrálni, milyen jellemzői, összetevői vannak a házasságnak, és épp ily fontos az is, hogy mivel nem keverendő a házasság. A házasság intézményének jelenlegi válsága mögött nagyon sok félreértés, és rossz értelmezés van.

A házasság legfontosabb ismérvei, jellemzői, amit tudni kell róla:

 • A házasság Szövetség, két egyenrangú fél önként vállalt elkötelezett kapcsolata
 • Kölcsönösen előnyös szövetség, amiben nem a kibúvás lehetőségét, hanem a folyamatos jobbítás, megújítás lehetőségét kell keresni!
 • A feleken múlik a tartósság. Akkor szövetség, ha halálig tart!
 • Egy egész életen át tartó építkezés (időjárási viszonyoktól függetlenül)
 • A szexuális élet Bibliai erkölcs, értékrend szerinti élettere

Másfelől fontos leszögezni, mi nem a házasság, még akkor sem, ha az alábbi megállapítások népszerűek napjainkban:

 • Nem egy menekülési út a szülői házból.
 • Nem egy státusz szimbólum, nem az álomesküvő feltétele
 • Nem egy kényelmi szolgáltatás
 • Nem egy papír
 • Nem a gyengébbek, csúnyák, tehetségtelenek párkapcsolati biztosítéka
 • Nem egy átmeneti állapot, amiből bármikor kiszállhat az ember

A rendezvény során az alábbi események történtek, melyek egyben linkek, melyen vagy az előadás hangja, vagy a szöveg PDF változata érhető el:

 • Szkotniczky Éva művésznő felolvasta a 128. zsoltárt
 • Takáts Tamás és zenésztársai előadtak két dalt életről, szerelemről és hűségről
 • Sarmasági Pál előadása a „Szövetség”-ről – Előadás szövege
 • Egy „Ezüstlakodalom” szertartása:
 • - Polgári szertartás
 • - Zenés dicséret
 • - Mézes András lelkész tanítása
 • - A szövetség megerősítése
 • Takáts Tamás további 3 dalt énekelt
 • Szkotniczky Éva művésznő felolvasta a 127. zsoltárt

Vissza...